Competentiecheques voor de metaalsector

Werkgevers in de metaalsector kunnen een tussenkomst genieten als zij een opleiding volgen in functie van competentieontwikkeling.

Wat?

De organisatie INOM staat in als nationaal paritair opleidingsfonds voor opleidingen van arbeiders in de metaal en machinebouw.
Door het toenemend belang van competentie-en talentontwikkeling op de arbeidsmarkt werd een financiële tussenkomst mogelijk gemaakt.

De werkgever dient zijn opleidingsbeleid op volgende specifieke thema’s in te zetten in samenwerking met een externe partner om in aanmerking te komen voor de cheques:

  • Competentiebeheer en opleidingsplannen
  • Leren op de werkvloer
  • Meten en verbeteren van leren

Bedrag

  • Mogelijkheid tot 80% terugbetaling van de ingediende factuur
  • Het maximaal budget per bedrijf bedraagt € 3.000

Aanvraagprocedure competentiecheques

Competentiecheques moeten aangevraagd zijn voor de aanvang van het project.
Er wordt een beslissing in de aanvraag genomen binnen de 2 kalenderweken.
Nadat het project uitgevoerd werd, dient de onderneming een kopie van de factuur van de dienstverlener aan INOM te bezorgen (dit loopt via de regionale vereniging van Agoria).
Het vooropgesteld bedrag wordt door INOM aan de werkgever gestort.

Heb je hierover vragen of heb je bijstand nodig bij de aanvraag? Contacteer gerust je dossierbeheerder of contacteer ons via https://www.denp.be/contact