corona-maatregel: steun bij fiscale schulden en btw schulden

Ben je zelfstandig en ondervind je financiële moeilijkheden ten gevolge van het coronavirus? Hieronder lichten wij even toe welke steunmaatregelen er kunnen aangevraagd worden bij de FOD Financiën.

Na ontvangst van het aanslagbiljet of betalingsbericht kunnen steunmaatregelen aangevraagd worden m.b.t. de volgende schulden:

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Deze steunmaatregelen behoren tot de mogelijkheden:

 • Afbetalingsplan
 • Vrijstelling van nalatigheidsintresten
 • Kwijtschelding van boeten wegens niet betaling

Er dienen wel een aantal voorwaarden nageleefd te worden door wie van de steunmaatregelen wil gebruikmaken.

 • De voorwaarden voor het indienen van de aangiften dienen nageleefd te worden
 • De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • Het toegestane afbetalingsplan niet wordt nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • Er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

Hoe doe ik de aanvraag?

 • De aanvraag moet per schuld en vóór 30 juni 2020 ingediend worden met een aanvraagformulier
 • Via e-mail of brief versturen naar Regionaal Invorderingscentrum (RIC)
 • Binnen een termijn van 30 dagen na indiening zal men een antwoord ontvangen

Heb je hierover vragen of wens je onze tussenkomst in de aanvraag? Neem gerust contact op met je dossierbeheerder die je hierbij graag verder helpt.