corona-maatregel: uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen

Ondervind je ten gevolge van het coronavirus financiële moeilijkheden? Dan kan je uitstel verkrijgen voor sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van het jaar 2020, zonder dat er verhogingen worden aangerekend en zonder invloed op de uitkeringen.

Wanneer worden de bijdragen betaald?
De bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 moeten betaald worden op 21 maart 2021
De bijdragen voor het tweede kwartaal van 2020 moeten betaald worden vóór 30 juni 2021.

Deze maatregel geldt bovendien voor de regularisatie van de sociale bijdragen waarvan de betalingstermijn werd vastgelegd op 31 maart 2020.

Hoe aanvragen?
Dien vóór15 juni 2020 een schriftelijke aanvraag in bij je sociaal verzekeringsfonds. Je dossierbeheerder helpt je hierbij graag.

Let op:
Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn dan zullen er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd zijn en zullen onrechtmatig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Kwijtschelding van verhogingen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig (voor 31 maart 2020) betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 moeten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Verlaging van sociale bijdragen

Liggen de beroepsinkomsten voor het jaar 2020 lager dan één van de wettelijke drempels dan kan er vermindering van de sociale bijdragen aangevraagd worden.

Uitstel van sociale bijdragen

Op dit moment wordt in het kader van de coronacrisis onderzocht of de voorwaarden om uitstel te verkrijgen kunnen versoepeld worden.

Heb je hierover vragen of wens je dat we tussenkomen bij de aanvraag? Je dossierbeheerder staat je graag te woord.