Maandelijkse btw-teruggave

Sinds 1 januari 2020 legt de FOD Financiën strengere voorwaarden op voor het terugkrijgen van het maandelijkse btw-tegoed.
Zo dienen de maandaangiften uiterlijk de 20ste van de maand volgend op de aangifteperiode ingediend te worden. Hierbij wordt geen enkele tolerantie meer toegepast, zelfs niet in de vakantieperiodes.

Je hebt er dus alle belang bij om ons tijdig de nodige stukken te bezorgen.

Heb je hierover vragen? Je dossierbeheerder staat je graag te woord.