Wij blijven bereikbaar - samen tegen corona!

De huidige omstandigheden hoeven weinig inleiding. Wij hebben voor de veiligheid en welzijn van onze klanten, onze medewerkers en hun gezinnen extra middelen ingezet en onze organisatie aangepast aan de uitzonderlijke omstandigheden. Alle medewerkers werken vanaf morgen (18/03/2020) van thuis uit. Wij zetten hiervoor maximaal onze digitale tools in.

Via de sociale media en onze website verstrekken wij regelmatig updates en informatie over te nemen maatregelen, subsidies en compensaties.  Om jouw boekhouding te kunnen bijwerken en over de nodige stukken te beschikken, vragen wij om alles zo veel mogelijk per mail te bezorgen aan jouw dossierbeheerder. Om de vlotte verwerking van de stukken te bevorderen hebben wij hieronder enkele richtlijnen geformuleerd: 

1. Onze boekhoudsoftware laat toe om pdf-bestanden te verwerken.  Gelieve daarom geen andere bestandsformaten te gebruiken (jpg, png, …).

2. Elk document wordt afzonderlijk gekoppeld aan de corresponderende boeking in de boekhoudsoftware. Elk bestand mag dus slechts één factuur bevatten.  Gelieve elke factuur dus in een afzonderlijk pdf-bestand te bezorgen. 

3. Mogen wij vragen om voor de verzending ook de leesbaarheid van de bestanden verifiëren? Volgende gegevens moeten duidelijk leesbaar zijn op de facturen: 

  • klant- of leveranciersgegevens 
  • ondernemingsnummers 
  • omschrijving 
  • factuurbedrag 
  • btw-bedrag 
Om de omvang van de bestanden te beperken raden wij aan om in zwart-wit te scannen. Indien jouw apparaat toelaat de resolutie te kiezen, dan is 300dpi voldoende. Zo wordt vermeden dat de bijlage(s) van jouw e-mails te groot worden.
 
  1. Wij blijven telefonisch bereikbaar via onze gebruikelijke telefoonnummers. Indien je op een antwoordapparaat terecht komt, gelieve steeds jouw naam te vermelden. Wij bellen jou dan zo spoedig mogelijk terug.

De klassieke omslag in de brievenbus is (voorlopig) nog steeds welkom. Geef dan wel een seintje aan je dossierbeheerder want die werkt van thuis. Zolang dit wordt toegestaan, kunnen wij de stukken nog gaan ophalen.

Voor dringende gevallen kan je steeds mailen naar het algemeen e-mailadres van jouw kantoor